رفتن به محتوای اصلی
x

آیین نامه و مقررات

آیین نامه و مقررات کار در آزمایشگاه

 • حضور دانشجویان و اساتید در آزمایشگاه و استفاده از امکانات در صورت داشتن مجوز و تکمیل فرم مربوطه امکان پذیر است.
 • درصورت استفاده از هر دستگاه، دفتر ثبت اسامی کارکنان دستگاه را پر نمایید.
 • درصورت نیاز به مواد و محلول های شیمیایی و یا وسایل مصرفی از قبیل دستکش، ماسک، لوله مویین، سرنگ ، فالکون و ... باید توسط دانشجو تهیه گردد.
 • درصورت استفاده از ملزومات آزمایشگاه، موظف هستید که آنها را صحیح و سالم تحویل نمایید و درصورت شکستگی یا بروز خسارت کارشناس آزمایشگاه را مطلع سازید.
 • پوشیدن روپوش سفید آزمایشگاهی اجباری بوده و در صورت لزوم باید از ماسک و عینک ایمنی و دستکش استفاده نمود.
 • خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه ممنوع می باشد.
 • استفاده از تلفن همراه در حین کار کردن در محیط آزمایشگاه ممنوع می باشد.
 • از چشیدن و بوییدن مستقیم مواد شیمیایی خودداری نمایید.
 • در صورت استفاده از مواد قابل اشتعال و سمی از هود استفاده نمایید.
 • نظافت محیط آزمایشگاه و میز کار را رعایت فرمایید.
 • درصورت استفاده از دستگاه های کروماتوگرافی نظیر HPLC و  LCMS و  GC ارائه متد و حلال مناسب به عهده متقاضی می باشد.