رفتن به محتوای اصلی
x

تجهیزات عمومی

 

لیست تجهیزات عمومی
ترازو
شیکر
ورتکس
هیتراستیرر
pH متر
حمام اولتراسونیک
فریزر ۸۰-
دیونایزر
یخچال و فریزر ۲۰-
 سانتریفوژ     
بن ماری
وسترن بلات
الکتروفورز عمودی