رفتن به محتوای اصلی
x

Capillary Electrophoresis

CE

الکتروفورز موئینه یک روش آنالیز است که در این روش مهاجرت اجزای نمونه با سرعت های متغیر در اثر میدان الکتریکی به کار رفته در یک لوله موئین از جنس سیلیکا که با پلی آمید پوشش داده شده است، صورت می گیرد. برای شناسائی اجزای نمونه از اسپکتروفتومتر UV از طریق دریچه های در لوله مویین استفاده می شود. سرعت مهاجرت وابسته به بار ملکول، ویسکوزیته و شعاع اتم است. بطور کلی یک سیستم الکتروفورز موئین متشکل از منبع تامین ولتاژ بالا، سیستم تزریق نمونه، لوله موئین از جنس سیلیکا پوشش داده شده با پلی آمید ، سیستم کنترل دما و آشکار ساز است. هر سوی منبع ولتاژ به یک الکترود متصل می شود. این الکترودها با ایجاد میدان الکتریکی به شروع حرکت نمونه از آند به سمت کاتد در لوله موئین کمک می کند.

روش الکتروفورز موئینه دارای محدوده وسیعی از کاربردها در صنایع مختلف از جمله : آنالیز مواد غذائی، آنالیز داروها، بیوآنالیز، آنالیز آلودگی های محیط زیست و آنالیز نانومواد است. کاربردهای مهم آن عبارتند از:

جداسازی ترکیبات نظیر اسیدآمینه، کاپرال، ویتامین ها، پروتئین ها، پپتیدها، کربوهیدرات ها و مخصوصا اندازه بندی و مشخصه یابی نانومواد،

از مزایای این دستگاه میتوان به قابلیت جداسازی با کارایی بالا، زمان کوتاه آنالیز، مصرف کم نمونه و الکترولیت، تولید کم ضایعات و کنترل کامل دستگاه با کامپیوتر اشاره کرد. همچنین این دستگاه دارای بسته های نرم افزاری قدرتمندی از جمله افزایش انعطاف پذیری در انجام آنالیزهای ترکیبات پیچیده مختلف ، انجام هر نوع عملیات پیچیده شامل پیش برنامه ریزی تغییرات در شرایط آنالیز، و گزارش اختصاصی و گرفتن خروجی از داده هابرای سایربرنامه هااست.

اطلاعات دستگاه

نام دستگاه (فارسی)

الکتروفورز موئینه

نام دستگاه (لاتین)

Capillary electrophoresis

مدل دستگاه

7100

شرکت سازنده

Agilent

خاصیتهای قابل اندازه گیری

جداسازی الکترواستاتیکی

زمینه های کاربرد

آنالیز مواد غذائی، آنالیز داروها، بیوآنالیز، آنالیز آلودگی های محیط زیست و آنالیز نانومواد