رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست

ریاست

 

دکتر مرتضی پورفرزام

پورفرزام

مرنبه علمی: استاد                                                                                                                                                                

.pH.D بیوشیمی  

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی ، گروه بیوشیمی

ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی

معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده داروسازی

 

آدرس : اصفهان- خیابان هزارجریب- پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده داروسازی

تلفن دفتر کار : ۰۳۱۳۷۹۲۷۰۴۵