رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی آنالیز دستگاهی دانشکده داروسازی به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی و آموزشی به دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشکده و همچنین صنعتگران و پژوهشگران کشور در راستای استفاده بهینه از دستگاه های مجهز آزمایشگاهی در قالب یک آزمایشگاه مرکزی در داخل دانشکده در سال ۱۳۹۸ احداث و شروع به کار نمود است.این آزمایشگاه قصد دارد که در آینده ای نه چندان دور با نیل به اهدافی همچون کسب الزامات استاندارد های ملی و بین المللی و دریافت مجوزهای آزمایشگاه همکار استاندارد و معاونت غذا و دارو به یک آزمایشگاه مرجع و رفرانس در زمینه آنالیز، کنترل و استاندارد سازی ترکیبات دارویی دست پیدا کند.