رفتن به محتوای اصلی
x

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry

 

GFAAS

طیف‌سنجی جذب اتمی (GFAAS) یک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است. در این روش طیف سنجی بجای شعله یک تیوپ گرافیتی که با استفاده از نیروی الکتریسیته گرم می شود، استفاده می گردد. .نمونه داخل تیوپ تزریق می شود (از 5 تا 100 میکرولیتر) جایی که بعد از آن با استفاده از یک سری برنامه دمائی در گامهای مختلف حلال آن خشک می شود و ماتریکس اصلی ترکیب، جدا می شود.در نهایت اتمهای آزاد آنالیت در حالت گازی درون تیوپ گرافیتی با نیروی قوی جریان الکتریکی به سرعت گرم شده (در دمای بین 1500 تا 3000 درجه سانتیگراد) و تقریبا تمامی آنالیت به اتم تبدیل می گردد. در تمام مدت نور از داخل تیوپ عبور می نماید و در همین حین اتمهای آزاد در داخل تیوپ تشکیل می شوند و برای مدت 0.2 تا 0.5 ثانیه در تیوپ باقی می ماند. دقت جوابدهی تکنیک کوره گرافیتی جذب اتمی بسیار وابسته به ثبات دمائی تیوپ دارد.

اسپکتروسکوپی جذب اتمی کوره گرافیتی معمولا در آزمایشگاه به منظور آنالیز فلزات سنگین موجود در آنالیت جهت سنجش کیفیت ماده مورد نظر استفاده می شود.

 

 

موارد کاربرد:

طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی از جمله پرکاربردترین روش های آنالیز در شیمی تجزیه است. به وسیله این روش می توان غلظت ناچیز برخی عناصر موجود در آب آشامیدنی و عناصر معمول دیگر، از جمله کلسیم، سدیم و همچنین مقادیر بسیار ناچیز غلظت فلزات ، را اندازه گرفت.

اطلاعات دستگاه

نام دستگاه (فارسی)

طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی

نام دستگاه (لاتین)

Atomic Absorption spectroscopy Graphite Furnace

مدل دستگاه

Zeeman3030

شرکت سازنده

Perkin Elmer

خاصیتهای قابل اندازه گیری

تعیین غلظت بسیار کم عناصر

زمینه های کاربرد

سم شناسی، علوم پایه , کشاورزی, پزشکی , داروسازی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی،, صنایع غذایی، مهندسی , سایر