رفتن به محتوای اصلی
x

اهداف

اهداف پیش رو

  • متمرکز نمودن تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی جهت بهبود کیفیت آنالیزهای دستگاهی
  • تسریع در روند مقالات پژوهشی با ارائه خدمات آزمایشگاهی جامع
  • افزایش کارایی قدت پژوهشی اعضای هیات علمی
  • ارائه خدمات آنالیز دستگاهی به سایر دانشگاه ها  و شرکت های تحقیقاتی و صنعتی
  • ارائه خدمات آموزشی در زمینه دستگاه های آزمایشگاهی جهت ارتقای علمی و عملی دانشجویان و کارشناسان