رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان

طاهری

نام و نام خانوادگی: مجید طاهری

مدرک تحصیلی:مهندسی صنایع غذایی

ایمیل: taheri.majid66@gmail.com

شماره تماس۰۳۱۳۷۹۲۷۰۶۲

 

فهیمه بیگی

 

نام و نام خانوادگی: فهیمه بیگی

مدرک تحصیلی:دکتری پزشکی مولکولی

ایمیل: beigi.fahimeh1@gmail.com

شماره تماس۰۳۱۳۷۹۲۷۰۶۲