رفتن به محتوای اصلی
x

اسپکتروفتومتر

s

اطلاعات دستگاه :
نام دستگاه (فارسي) اسپکتروفتومتر
نام دستگاه (لاتين) Spectrophotometer
مدل دستگاه WPA
کشور سازنده انگلستان
خاصیتهای قابل اندازه گیری جهت تعیین غلظت عناصر و ترکیبات مختلف ، طیف گیری در ناحیه(uv/vis )،تعین جذب نمونه ها و عبور نمونه در طول موج های خاص
زمینه های کاربرد سم شناسی، کنترل مواد غذایی و دارویی و مواد اولیه ،آنالیز مواد و طیف سنجی نمونه های شیمیایی،بیوشیمیایی و ...