رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه مرکزی آمادگی خدمت رسانی در بخش مولکولی با انجام تکنیک های  SDS Page ، Western Blot ، PCR ، استخراج DNA و RNA و همچنین تهیه بافرهای مورد نیاز تکنیک های فوق را اعلام مینماید.