رفتن به محتوای اصلی
x
  • بخش مولکولی
    سرویس دهی بخش مولکولی آزمایشگاه مرکزی
  • پلاریمتر
    دستگاه پلاریمتر آزمایشگاه مرکزی آماده سرویس دهی می باشد.